Billede af penge

 

Her kan du læse vores takster i ny fane

Kundernes klageret ændres fra 1.oktober 2015

Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 3500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for inbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk