Velkommen til Østermarie Vandværk

 

Driftsstatus for vandværk: Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller informationer
 

I øjeblikket er der ingen problemer...  

Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her

 

 Beskeder fra vandværket:

  

 

Måler aflæsning

Forbrugervandmålerne bliver aflæst den 4. januar til afregning.

 

maaler elekstronisk

 

 

 

 

Billede af penge

 

Vedr. vandopkrævning.

Bestyrelsen har besluttet at rykke opkrævningsperioden, så den fremover følger kvartalet.
Det betyder at årsopgørelsen samt 1. aconto forfalder til betaling 1. februar -
og ikke som hidtil i januar.
Vi beklager hvis ændringen giver gener mht. betalingsservice ol.
Såfremt der er spørgsmål, kontakt venligst Thorbjørn Gjessing på tlf. nr. 21 26 98 22