Selskabet blev etableret den 1. september 1948. Der var 55 hustande som købte en andel i Østermarie Vandværk.

Ejendommen på Nydamsvej 7 med tilhørende jord blev købt af "kilde Edvard". Ejendommen blev revet ned og vandværket blev bygget. Der blev etableret en pumpestation på Torvegade som kunne forsyne andelshaverne i byen.

De efterfølgende år gik det stærkt med at få tilsluttet husstande.

 

 

Her et avisudklip fra 1955:

 Historie Årg. 1955