Tilslutning til vandværket foregår således at:

Man finder tilslutningsformularen på vores hjemmeside under information. Den udfyldes med de forespurgte oplysninger.

Det er vigtigt at have en aut. VVS installatør ind over, da det er ham som først og fremmest skal beregne lednings dimentionen til ejendommen,

samt udføre arbejdet fra Vandværkets forsyningsledninger, ind på din grund og frem til eksisterende installation. (autorisationslovgivning gælder på din grund)

Når formularen er udfyldt, sendes den til os på mail, der er vist et symbol nederst i tilslutningsformularen.

Vi fremsender en regning, på tilslutning til vandværket. Når regnigen er betalt, kan tilslutningsarbejdet finde sted.

Man er nu fuldbyrdet medlem/ andelshaver af Vandværket.

Vandværket anborer stikledning på forsyningsledning. Vandværket vil kun have at der bruges godkendte materialer til drikkevand, PE materiale.

Alt på ledningsnettet skal svejses sammen og stikventil skal være en delrin ventil af mærket Hawle, om ventilen er med svejseben eller indstik er uden betydning.

Inden arbejdet sættes igang, kontaktes Vandværket, som SKAL føre tilsyn med arbejdet, samt instruere den valgte entreprenøren ind i de gældende regler.

 Ansvar ledningsnet

Stikledningen ligges frem til huset. ( ca. 1-2 meter inde på grunden) her monteres en godkendt vandmålerbrønd hvor 

vandmåleren monteres i. Før målerbrønden, typisk i skel eller lidt udenfor, her monterer vandværket Stikventilen og anborer stikledningen på hovedledningen.

Kun VVS - installatøren eller Vandværket må montere vandmåleren som udleveres af vandværket.

 

Ansvar Måler

Vandmåleren ejes af vandværket. Ødelægges måleren ved hærværk eller frost, pålægges ejeren udgiften til udskiftning jf. takstblad

 

Har du yderlige spørgsmål til tilslutning til vandværket, så kontakt venligst den driftsansvarlige.